40 BEST FOODS FOR A HEALTHY PREGNANCY
Mind & Soul
40 BEST FOODS FOR HEALTHY PREGNANCY ​ GRAINS: 1) Lentils (Masoor Dal) 2) Arhar/Tuar dal 3) Rajmas 4) White Beans 5) Black Beans 6) Kale Chana 7) Safed Chana 8) Hare Chana 9) Matar/Peas   NUTS 10) Almond 11) Cashew Nuts/Kaju 12) Peanuts 13) Kismis 14) Walnuts/Akhrot   SEEDS 15) Flax-seeds 16) Sesame Seeds 17) Pumpkin Seeds 18) Sunflower Seeds   FRUITS 19) Oranges 20) …